ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ดนุพล หมัดฮารุณ TH011251SC34B Flash Express-flash express Jan 16, 2563 00:00 012020000002
รัฎถิกา TH01434GMA03A Flash Express-flash express Dec 24, 2562 122019000003
เจน TH013M1SKT6A Flash Express-Flash Express Sep 14, 2020 092020000001
ศิวลักษณ์ วิวัฒน์เจริญกิจ TH0205FMU925E Flash Express-flash express Jul 18, 2020 072020000001
ร้านยาชีวาสุข TH2003DXGGM4A Flash Express-Flash Express Jun 27, 2020 062020000004
ไพศาล ประจันพาณิชย์ TH2007CR3753C Flash Express-fast Jun 12, 2020 00:00 062020000003
นิว TH0101CNWBD6A Flash Express-fast Jun 11, 2020 00:00 062020000002
thip VBCBVNB ไปรษณีย์ไทย-EMS May 30, 2020 052020000004-1
สุวภัทร TH2601AWTHW4G Flash Express-Flash Express May 19, 2020 052020000003
โสภณ วิรเศรณี TH105A5EYF7A Flash Express-Flash Express May 10, 2020 052020000002
โสภณ วิรเศรณี 820232780393 J&T Express-jt express May 06, 2020 052020000001
รัฎถิกา พัฒนากุล 820206873905 J&T Express-JT express Apr 18, 2020 042020000005
ร้านยาชีวาสุข TH20038KJQN5A Flash Express-Flash Express Apr 15, 2020 042020000004
ดนุพล 820198122531 J&T Express-JTexpress Apr 11, 2020 00:00 042020000003
พัณณ์ณัช ภิณลาพรทรัพย์ TH200786C667H Flash Express-Flash Express Apr 08, 2020 042020000001
สุภาภรณ์ เยี่ยมมี TH010686C7V9D Flash Express-Flash Express Apr 08, 2020 042020000002
ทยากร จรัสสุรีย์ฉาย TH01226HPR15A Flash Express-flash express Mar 03, 2020 032020000001
ทิโสพร พันธวงศ์ TH2001638RW1J Flash Express-Flash Express Feb 19, 2020 022020000002
บริษัท คอนราดี จำกัด TH01275XB7F8C Flash Express-Flash express Feb 13, 2020 00:00 022020000001
น.ส. พิมพ์พลอย ศรีสุข TH04065FHDN4B Flash Express-Flash Express Jan 30, 2020 012020000008
กฤติน ทิพย์แสง TH03065FH6W8C Flash Express-Flash Express Jan 30, 2020 012020000007
เจษฎากร เรืองณรงค์ TH02055BWQ59B Flash Express-Flash Express Jan 27, 2020 012020000006
พัชรินทร์ นิธิวิเชียรโชติ TH01495ACZN4G Flash Express-Flash Express Jan 25, 2020 012020000004
กฤติน ทิพย์แสง TH03065ACYS9C Flash Express-Flash Express Jan 25, 2020 012020000005
สุรัชชฎา ชลประสิทธิ์ TH200756S430D Flash Express-Flash Express Jan 21, 2020 012020000003
Siranatth Panomnoptham TH04064TJEX7A Flash Express-Flash Express Jan 07, 2020 012020000001
วิโรจนา กสิบุตร TH010443KGR8A Flash Express-Flash Express Dec 09, 2019 122019000001
วราภรณ์ หงอสกุล TH66053JKBM2B Flash Express-Flash Express Nov 14, 2019 112019000005
วรวีร์ บุนนาค TH01053HRPV1D Flash Express-Flash Express Nov 13, 2019 112019000004
รมณ ตั้งสันติธรรม TH01313DADJ5A Flash Express-Flash express Nov 06, 2019 112019000003
เจริญ สิริสุวพงศ์ TH01263CZ245B Flash Express-Flash express Nov 05, 2019 112019000002
กนกวัลย์ TH01183CZ6T5A Flash Express-Flash express Nov 05, 2019 112019000001
รัฎถิกา TH01432MZ024A Flash Express-Flash Express Sep 21, 2019 092019000003
ณิชาภัทร ตั้งกิจเจริญพงษ์ TH37012JJ667A Flash Express-Flash Express Sep 17, 2019 092019000002
ชวนพิศ อ่อนพุทธา TH01392H5MG4J Flash Express-Flash Express Sep 15, 2019 092019000001
นันรวีญา ชำนิกิจ TH0130213TB0A Flash Express-ems Aug 17, 2019 082019000003
นาฏอนงค์ กองจันทร์ TH010520C152B Flash Express-Flash express Aug 15, 2019 082019000002
นภัสสร ธีรเนตร TH01371V2561A Flash Express-ems Aug 04, 2019 082019000001
ปฐม​า​ เวียง​พล​ TH01051P97U2D Flash Express-ems Jul 23, 2019 072019000001
เบนซ์ TH01431P96V9A ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 23, 2019 072019000002
นายศรัทัต​ เวพีวุฒิกร TH01091C6A21C Flash Express-ems Jun 30, 2019 062019000008
ณธษา โกมลเดชะนนท์ TH010719X5P9B Flash Express-ems Jun 25, 2019 062019000007
วนิดา มณีโชติ TH01161957E5B Flash Express-ems Jun 23, 2019 062019000006
บริษัท ภูทะเล จำกัด TH2101177CA3N Flash Express-ems Jun 18, 2019 062019000001
จักรภพ สุทธิพงษ์ TH010516D3F6D Flash Express-ems Jun 16, 2019 062019000004
วรนันท์ จรดล TH210614UUA3A Flash Express-ems Jun 12, 2019 062019000003
บ.ไอซายเอนซ เทคโนโลยี จํากัด TH012614BT09C Flash Express-- Jun 11, 2019 062019000002
ชื่อลูกค้า : ดนุพล หมัดฮารุณ
Tracking number : TH011251SC34B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-flash express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 16, 2563 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000002
ชื่อลูกค้า : รัฎถิกา
Tracking number : TH01434GMA03A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-flash express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 24, 2562
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000003
ชื่อลูกค้า : เจน
Tracking number : TH013M1SKT6A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000001
ชื่อลูกค้า : ศิวลักษณ์ วิวัฒน์เจริญกิจ
Tracking number : TH0205FMU925E
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-flash express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000001
ชื่อลูกค้า : ร้านยาชีวาสุข
Tracking number : TH2003DXGGM4A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000004
ชื่อลูกค้า : ไพศาล ประจันพาณิชย์
Tracking number : TH2007CR3753C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-fast
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 12, 2020 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000003
ชื่อลูกค้า : นิว
Tracking number : TH0101CNWBD6A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-fast
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 11, 2020 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000002
ชื่อลูกค้า : thip
Tracking number : VBCBVNB
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000004-1
ชื่อลูกค้า : สุวภัทร
Tracking number : TH2601AWTHW4G
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000003
ชื่อลูกค้า : โสภณ วิรเศรณี
Tracking number : TH105A5EYF7A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000002
ชื่อลูกค้า : โสภณ วิรเศรณี
Tracking number : 820232780393
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-jt express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000001
ชื่อลูกค้า : รัฎถิกา พัฒนากุล
Tracking number : 820206873905
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-JT express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000005
ชื่อลูกค้า : ร้านยาชีวาสุข
Tracking number : TH20038KJQN5A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000004
ชื่อลูกค้า : ดนุพล
Tracking number : 820198122531
ประเภทการส่งสินค้า : J&T Express-JTexpress
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 11, 2020 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000003
ชื่อลูกค้า : พัณณ์ณัช ภิณลาพรทรัพย์
Tracking number : TH200786C667H
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000001
ชื่อลูกค้า : สุภาภรณ์ เยี่ยมมี
Tracking number : TH010686C7V9D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000002
ชื่อลูกค้า : ทยากร จรัสสุรีย์ฉาย
Tracking number : TH01226HPR15A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-flash express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000001
ชื่อลูกค้า : ทิโสพร พันธวงศ์
Tracking number : TH2001638RW1J
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000002
ชื่อลูกค้า : บริษัท คอนราดี จำกัด
Tracking number : TH01275XB7F8C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-Flash express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 13, 2020 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000001
ชื่อลูกค้า : น.ส. พิมพ์พลอย ศรีสุข
Tracking number : TH04065FHDN4B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000008
ชื่อลูกค้า : กฤติน ทิพย์แสง
Tracking number : TH03065FH6W8C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000007
ชื่อลูกค้า : เจษฎากร เรืองณรงค์
Tracking number : TH02055BWQ59B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 27, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000006
ชื่อลูกค้า : พัชรินทร์ นิธิวิเชียรโชติ
Tracking number : TH01495ACZN4G
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000004
ชื่อลูกค้า : กฤติน ทิพย์แสง
Tracking number : TH03065ACYS9C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000005
ชื่อลูกค้า : สุรัชชฎา ชลประสิทธิ์
Tracking number : TH200756S430D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000003
ชื่อลูกค้า : Siranatth Panomnoptham
Tracking number : TH04064TJEX7A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000001
ชื่อลูกค้า : วิโรจนา กสิบุตร
Tracking number : TH010443KGR8A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 09, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000001
ชื่อลูกค้า : วราภรณ์ หงอสกุล
Tracking number : TH66053JKBM2B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000005
ชื่อลูกค้า : วรวีร์ บุนนาค
Tracking number : TH01053HRPV1D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 13, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000004
ชื่อลูกค้า : รมณ ตั้งสันติธรรม
Tracking number : TH01313DADJ5A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-Flash express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000003
ชื่อลูกค้า : เจริญ สิริสุวพงศ์
Tracking number : TH01263CZ245B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-Flash express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000002
ชื่อลูกค้า : กนกวัลย์
Tracking number : TH01183CZ6T5A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-Flash express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 05, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000001
ชื่อลูกค้า : รัฎถิกา
Tracking number : TH01432MZ024A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000003
ชื่อลูกค้า : ณิชาภัทร ตั้งกิจเจริญพงษ์
Tracking number : TH37012JJ667A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000002
ชื่อลูกค้า : ชวนพิศ อ่อนพุทธา
Tracking number : TH01392H5MG4J
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092019000001
ชื่อลูกค้า : นันรวีญา ชำนิกิจ
Tracking number : TH0130213TB0A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 17, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000003
ชื่อลูกค้า : นาฏอนงค์ กองจันทร์
Tracking number : TH010520C152B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-Flash express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000002
ชื่อลูกค้า : นภัสสร ธีรเนตร
Tracking number : TH01371V2561A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000001
ชื่อลูกค้า : ปฐม​า​ เวียง​พล​
Tracking number : TH01051P97U2D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000001
ชื่อลูกค้า : เบนซ์
Tracking number : TH01431P96V9A
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000002
ชื่อลูกค้า : นายศรัทัต​ เวพีวุฒิกร
Tracking number : TH01091C6A21C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000008
ชื่อลูกค้า : ณธษา โกมลเดชะนนท์
Tracking number : TH010719X5P9B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 25, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000007
ชื่อลูกค้า : วนิดา มณีโชติ
Tracking number : TH01161957E5B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000006
ชื่อลูกค้า : บริษัท ภูทะเล จำกัด
Tracking number : TH2101177CA3N
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000001
ชื่อลูกค้า : จักรภพ สุทธิพงษ์
Tracking number : TH010516D3F6D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000004
ชื่อลูกค้า : วรนันท์ จรดล
Tracking number : TH210614UUA3A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000003
ชื่อลูกค้า : บ.ไอซายเอนซ เทคโนโลยี จํากัด
Tracking number : TH012614BT09C
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express--
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000002
Powered by MakeWebEasy.com